Какви са предимствата на драматичните уроци? - Свободно Време

Какви са предимствата на драматичните уроци?


Драматичните класове осигуряват безопасно пространство за хората да превърнат своята любов, гняв и неподходящи емоции в внушителен израз на творчеството. Въпреки че драматичният клас обикновено се използва като катализатор за актьорска кариера, ползите, получени от последователната художествена практика, се простират далеч отвъд ролята на мечта.

увереност

Драматичните часове включват голямо количество публични изказвания. От учениците се изисква да участват в драматични сцени или монолози пред своите съученици и учители, като представят работата си за похвала и критика. Публичното представяне подобрява увереността и комфорта на ученика пред аудиторията. Тези черти могат да бъдат от полза за хората в бизнес, образователна и социална среда.

съпричастие

Драматичните класове изискват учениците да въплъщават различни герои с истории, личности и живи избори, значително различни от собствените. И все пак, за да се изобрази характер реалистично, студентите трябва да намерят начини, по които могат да се отнасят. Тази практика да се поставят в обувки на някой друг подобрява способността на ученика да съчувства на хората в личния си живот и с човечеството като цяло.

Въображение

Участието в драматичен клас изисква големи резерви от въображение; учениците трябва да визуализират различни периоди от историята, настройките и начина на живот, за да могат успешно да се потопят в своите роли. Последователната практика да се използва въображението им може да се превърне в успех в други форми на изкуството, както и в творчески умения за решаване на проблеми.

Сътрудничество

Учениците в драматичния клас често си сътрудничат помежду си в скици на характера и сценарии; те също дават един друг съвети и предложения за това как да усъвършенстват занаята си. Култивирането на духа на сътрудничество може да има много предимства лично, социално и професионално.

общуване

Учениците в драматичния клас трябва да съобщават емоциите и интелекта на различни герои; за повечето хора, общуването с чувствата на друг по време на час ще им помогне да предадат собствените си чувства извън клас. Свободата на себеизразяване, която съпътства откритата комуникация, може да има терапевтични ефекти.

Емоционално освобождаване

Класът на драма дава на учениците полезно емоционално освобождаване. Учениците могат да насочват своите отрицателни емоции: ярост, ревност, гняв, изоставяне, объркване; в положителен и творчески изход.

Самочувствие

Не е лесно да се изправите пред стая, пълна с хора, и да опитате емоционална творческа изява. Драматистите трябва да имат смелостта да рискуват срам и неуспех. Чрез последователно предизвикателство и изненадващо, студентите развиват нов позитивен поглед върху собствените си сили и способности.